VRn! We will be back!

Vườn rau ngon chân thành cảm ơn các anh chị đã đồng hành với VRn trong thời gian qua, tuy chặng đường không được dài và suông sẻ nhưng với VRn thì đó là những bài học, những ước mơ, những tình yêu đã đâu đó dám làm, dám thực hiện.Thời gian tới, sẽ là chặn đường khó khăn hơn, thế nhưng không có nghĩa là VRn sẽ từ bỏ việc mang lại các giá trị cho cộng đồng. Hẹn mọi người vào một ngày không xa! Chân thành cảm ơn mọi người. Hy vọng, mọi người sẽ đăng ký và theo dõi các bản tin của VRn, sẽ luôn cập nhật các thông tin, hỗ trợ các mọi người về thông tin các sản phẩm.